Belediye meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı meclis toplantısı dün saat 18.00’de Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.


Belediye meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı

Belediye meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı meclis toplantısı dün saat 18.00’de Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda Başkan Çetin Akın tarafından üyelere rozetleri takıldı ve meclis üyesi kartları dağıtıldı. 

Turgutlu Belediyesi Meclisi 6 maddelik meclis konularını görüşmek üzere saat 18.00’de toplandı. Toplantıda ilk olarak ekim ayı olağan meclis toplantısına ait tutanakların ve meclis kararları görüşüldü.

Ardından Manisa Kadastro Müdürlüğünün talebi üzerine, Musacalı ve Dağyeniköy mahallelerinde 3402 sayılı kanuna göre yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere, Dağyeniköy mahallesi için 1, Musacalı mahallesi için 6 bilirkişinin Kadastro kanunun 3. maddesinde belirtilen hususlara göre belediye meclisince belirlenerek onaylanması hususu, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ve plan notları dosyasının belediye imar komisyonuna havalesi, İlçenin 4. mıntıka mahallesinde bulunan imar planında mezarlık alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait 2062 ada 1 parsel, 2935 ada 1 parsel, 2936 ada 1 parsel, 2058 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 parseller, 2061 ada 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18 parsel sayılı taşınmazların belediyeye ait olduğu ve 2061 ada 14 parselde sayılı taşınmazda belediyeye ait hissenin bulunduğu taşınmazların aktif gömü yapılmak üzere planlanmış olduğu, bu sebeple söz konusu parsellerin ve hissenin Manisa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir işlemi yapılması hususu görüşüldü. Çepnidere mahallesi 360 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 10 metrelik imar yolunun kamulaştırılması ve bu kapsamda iş ve işlemlerin yürütülmesi adına encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesinin ardından maddeler oy birliğiyle kabul edildi ve toplantı dilek ve temenniler bölümüyle son buldu. Tuncel YILMAZ